Garyst

Description:

Strażnicy w Wąwozie Kłów, pilnujący tunelu na powierzchnię którym uciekła Anemone. Mola odciągnął ich uwagę aby drużyna mogła przejść.

Bio:

Garyst

Ostatnia Wyprawa anaronduke anaronduke