Sanzur

Description:

Próbuje utrzymać bezpieczeństwo w Pieczarze Tildurth wobec fali potworów, która napłynęła z Esset. Obiecał nagrodę za Keresa albo trójkę diabolicznych bestii.

Bio:

Sanzur

Ostatnia Wyprawa anaronduke anaronduke