Ostatnia Wyprawa

Poszukiwanie Nimleyel

  1. rozmowa z Alleth o Lanmar orasz Nimleyel
  2. spór wewnątrz Wyklętej Kompanii o Zothyr oraz Van Luga
  3. w gościnie u Hrabiego Wallereda, wspólna kolacja
  4. zniknięcie Ceol
  5. rozmowa z zarządcą zamku Wallereda, Tollem
  6. konfrontacja Ceol z Berwym, oskarżenie Ceol o współpracę z Siedmioma Siostrami, zlecenie na Anemone od Barona Christo
  7. Alleth prowadzi do Groty Bez Dna w Dzikiej Górze
  8. zejście do osady Ladroda, rozmowa z przywódcami plemion
  9. walka z trollem na arenie, podziw prymitywów
  10. w Świątyni Krwii

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.