Tag: Hacan

Results

  • Tonga

    Jedna z antycznych broni Leoninów, stworzona z mitycznego, gwiezdnego metalu. Przekazywana z pokolenie na pokolenie, od czasu pierwszych dzieci aż do ich pra-dzieci. Cechuje się niezwykłą trwałością i świetnymi właściwościami tnącymi jej ostrzy - których …

  • Leonini

    Dziwna rasa, przypominająca pół ludzi, pół lwy. Rasa ta nigdy nie odegrała żadnej znaczącej roli w Imperium, nie miała też żadnych wpływów czy politycznych, religijnych, wojennych ani magicznych. Jest taką rzadkością, że wiele osób dziwi się na widok …