Tonga

Jedna z antycznych broni Leoninów, stworzona z mitycznego, gwiezdnego metalu. Przekazywana z pokolenie na pokolenie, od czasu pierwszych dzieci aż do ich pra-dzieci. Cechuje się niezwykłą trwałością i świetnymi właściwościami tnącymi jej ostrzy – których nie trzeba ostrzyć osełką. Jej technika wytwarzania znana jest tylko bogom Leoninów, którzy ją podarowali swemu ludowi. Dawniej miała dodatkowe znaczenie rytualne, ale aktualnie nikt już go nie pamięta. Na pewno jednak ta broń, jak i inne z gwiezdnego metalu przyczyniły się do rozsławienia Leoninów jako niezrównoważonych wojowników w Imperium. Wraz z czasem jednak, wiele z tych broni zaginęło, a do dzisiejszych czasów dotrwało tylko parę sztuk.

Tonga

Ostatnia Wyprawa anaronduke anaronduke